Sigrid Buch: Bjørnøygata 5

Bjørnøygata 5 er et funkisinspirert trehus oppført for ingeniør Waldemar Jacobsen. Huset stod ferdig oppført i 1936. Nedenfor følger Sigrid Buchs tegninger fra arkivet.

Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7Arkitekttegning av enebolig i Bjørnøygaten 7

Eiganes

Bjørnøygata 5 er det lille, hvite huset i midten på utsnittet av dette Widerøefotografiet fra 1962
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_065098

Leave a Reply