Michael Slettebø: Rektor Steens plass 1

Rektor Steens plass 1, dagens Uldals videregående skole, ble tegnet av Michael Slettebø som møbelverksted for Sven Andersen og stod ferdig oppført i 1919.

Arkitekttegning av møbelverksted på Rektor Steens plass 1Arkitekttegning av møbelverksted på Rektor Steens plass 1Arkitekttegning av møbelverksted på Rektor Steens plass 1

ByStW_031952_utsnitt_460x.jpg
Rektor Steens plass 1 fikk et tilbygg i 1950, noe som kan ses på utsnittet av dette skråfotoet fra 1951.
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_031952

Leave a Reply