Michael Slettebø: Kannikgata 33

Michael Slettebø gjorde en endring av Kannikgata 33 der han tegnet karnapp og nytt vindfang. Tegningene for prosjektet følger her.

Arkitekttegning forandring av Kanikkgata 33Arkitekttegning forandring av Kanikkgata 33Arkitekttegning forandring av Kanikkgata 33Arkitekttegning forandring av Kanikkgata 33Arkitekttegning forandring av Kanikkgata 33Arkitekttegning forandring av Kanikkgata 33Arkitekttegning forandring av Kanikkgata 33Arkitekttegning forandring av Kanikkgata 33

Eiganes

På dette skråfotoet fra 1962 ser vi Kannikgata 33 omtrent midt i bildet.
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_065082

Leave a Reply