Krigen i Stavanger: Okkupasjon

Det var ikke bare krigshandlinger som forårsaket skade. Her ser vi Kongsgård skole etter en brann 5. april 1942. Brannen oppstod mens tyskerne hadde sitt stabskontor på Kongsgård. Det var etter et nachspiel at en girlander av papir og nips tok fyr.

BySt003_553.jpg
Foto: Waldemar Eide / Stavanger Byarkiv, BySt003_553

Hirden markerer Hafrsfjorddagen, 18. juli 1941 på Torget. På talerstolen ser vi Gulbrand Lunde, som sammen med dr. Halvor Næs sto fram som de første lederne for det nye nasjonale partiet i byen. Lunde, som under okkupasjonen ble Quislings propagandaminister, tok mål av seg å omvende hele byen.

Hafrsfjorddagen
Foto: Hans Henriksen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_09_191

 

Her fra en hirdmønstring på Stavanger stadion i 1942. Det er ikke til å unngå å legge merke til at det er et noe glissent oppmøte blant publikum.

BySt1989_09_195.jpg
Foto: Hans Henriksen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_09_195

 

Mot slutten av krigen ble det utplassert betongbarrikader, såkalte «Hitlertenner» over store deler av Stavanger sentrum. På dette bildet, tatt kort tid etter frigjøringen, ser vi dem ved Nytorget, utenfor St. Petri kirke.

BySt1989_11_669_010
Foto: Svein Gustav Paulsen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_11_669_010

Tyske soldater i lystig lag på terrassen utenfor Byhaugen kafé 11. mai 1941.

NS-F107-0016_460x
Foto: Utlånt fra Nebysamlingene

Heldengedenktag – “heltenes markeringsdag” på Egenes kirkegård i 1941. Heldengedenktag ble innført av nasjonalsosialistene i 1934, og siste gang arrangert i 1945.

NS-F107-0032_460x
Foto: Utlånt fra Nebysamlingene

Leave a Reply