Grenseløst: 2018?

I senere tid har det vært flere debatter om kommunesammenslåing på Nord-Jæren. Flere har foreslått at Stavanger bør slås sammen med Sandnes, Sola og Randaberg, som alle utgjør en del av tettstedet Stavanger/Sandnes.

Og kanskje forholdene kan bli like bra som det ser ut her:
Odd Arnøy og Arne Rettedal samtaler over en kaffekopp
1979: Sandnes-ordfører Odd Arnøy og Stavangers ordfører Arne Rettedal diskuterer mulig samarbeid mellom Sandnes og Stavanger.
Foto: Alf Brueland / Stavanger byarkiv

Leave a Reply