Grenseløst: 1.januar 2020

Finnøy, Rennesøy og Stavanger slo seg sammen til en ny kommune 1.januar 2020. Kommunen heter Stavanger og er landets fjerde største. Kommunen har et areal på ca 241 km2 og ca 141.000 innbyggere, fordelt på 37 øyer. 

Den nye kommunen er basert på en intensjonsavtale, en politisk plattform, som ble til gjennom en rekke møter våren 2016. Intensjonsavtalen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger ble fremforhandlet samtidig som Sola, Sandnes og Stavanger kom til enighet om et prinsippdokument for Nord-Jæren kommune.

Kilde: nye.stavanger.kommune.no

Leave a Reply