Grenseløst: 1. januar 1965

Ved kongelig resolusjon av 15. mai 1964 ble det fastslått at Hetland kommune, unntatt Riska sogn og Dale krets av Hetlands sogn (som ble en del av Sandnes kommune), fra 1. januar 1965 i sin helhet skulle slås sammen med Stavanger kommune.

Samtidig ble også Madla kommune, som hadde blitt egen kommune i 1930 slått sammen med Stavanger kommune.

Før sammenslåingen i 1965 hadde Stavanger kommune et areal på 11,31 kvm og 52164 innbyggere. Etter kommunesammenslåingen hadde byens areal økt til 70,04 kvm og folketallet til 78435 innbyggere.

Sak nr. 136. Utvidelse av Stavanger bys grenser. 1948

Sak nr. 126. Kommuneinndelingen i Rogaland – Stavanger – Hetland og Madla kommuner. 1964

kart_1948_3

 

Leave a Reply