Grenseløst: 1. januar 1924

Lov av 29. juni 1923 bestemte at Stavanger bygrense skulle endres, slik at deler av Tasta, Tjensvoll, Våland og Hillevåg og resten av Hetland prestegård ble innlemmet i byen.

Sak no. 300. Utvidelse av Stavanger bys grænser. 1916

Sak no. 159. Utvidelse av Stavanger bys grænser. 1921

Sak no. 158. Utvidelse av Stavanger bys grænser. 1922

 

kart_1916

kart_1921

kart_1948_1

kart_1948_2

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close