Grenseløst: 1. januar 1906

Ved lov av 13. juli 1905 ble det bestemt at Stavanger by fra 1. januar 1906 også skulle omfatte flere deler av Hetland prestegård (Storhaug) og Våland, som fra da av ble innlemmet i byen.

Indstilling fra den af Formandskabet i Stavanger nedsatte Komite ianledning af Byens Udvidelse. 1900

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close