Grenseløst: 1. januar 1879

Lov av 4. mai 1878 bestemte at byen fra 1. januar 1879 også skulle omfatte deler av Hetland prestegård (Storhaug) med blant annet Lervig og Kjelvene i øst, deler av Bispeladegården og deler av Våland i sør, samt en stripe av Tasta langs sjøen i nord (Tastasjøen). I tillegg ble Buøy og Engøy innlemmet i Stavanger, mot byens protest. Det ble fra Stavangers side hevdet at disse øyene «aldrig har været og neppe nogensinde vil blive, hvad man kalder By».

Sak av 7. juli 1874

Sak av 2. november 1876

Leave a Reply