Grenseløst: 1. januar 1867

Lov av 25. januar 1866 bestemte at «Samtlige Stavanger By tilliggende Egenæsløkker og Øer» fra 1. januar 1867 skulle sortere under Stavanger bys myndighet.

Området besto av Sølyst og Grasholmen samt området fra Kalhammervika sørvestover til Byhaugen, deretter sørover til Mostvatnet i nærheten av Hjaltlandsgata, langs Mosvatnet mot øst til omtrent midt på vannets østre bredde, deretter mot nordøst til Peder Klows gate / Erlands gate, videre litt sørøst til Kong Carls gate, langs Kong Carls gate til Vålandsgata og til slutt mot nord til Kongsgata.

Sak av 12. mars 1863

Leave a Reply