Grenseløst: 1. januar 1849

Ved lov av 12. juli 1848 med virkning fra 1. januar 1849 ble de såkalte forstedene overført fra Hetland kommune til Stavanger. Dette var Konventgrunnene, Pedersgjerde, Blåsenborg, Verket, Rosenkildehagen, Bergeland, Kannik og en mindre del av Bispeladegården.

Store deler av dette arealet var allerede bebygget med bymessig bebyggelse. Dette var såkalte jordløse hus med smale og til dels krokete og steile gater som satte sitt preg på disse bydelene i over 100 år fremover, men ga til gjengjeld vanskeligheter både i reguleringsmessig, bygningsmessig, sanitær og økonomisk henseende.

Før den tid gikk bygrensen langs Skolebekken, Breiavatnet og fulgte omtrent Løkkeveien nord til Sandvigå.

Formannskapssak av 10. mars 1849

 

Leave a Reply