Oljealderen og Stavanger

Grunnlovsjubileum-logo

Stavanger har som sjøfartsby hatt et sterkt internasjonalt preg. Da oljen kom til Stavanger på slutten 1960-tallet, fikk byen igjen et sterkere internasjonalt preg. Dette viste igjen i togene med blant annet elever fra de internasjonale skolene. Oljekrisen på 1970-tallet fikk også utslag i russens politiske ablegøyer.

BySt2008_07_RA363_17mai_1971_001.jpg
Foto: Rogalands Avis / Stavanger Byarkiv, BySt2008_07_RA363_17mai_1971_001
BySt2008_07_RA363_17mai_1973_005.jpg
Foto: Knut S. Vindfallet, Rogalands Avis / Stavanger Byarkiv, BySt2008_07_RA363_17mai_1973_005
BySt2008_07_RA363_17mai_1974_006.jpg
Foto: Rogalands Avis / Stavanger Byarkiv, BySt2008_07_RA363_17mai_1974_006
BySt2008_07_RA363_17mai_1974_009.jpg
Foto: Rogalands Avis / Stavanger Byarkiv, BySt2008_07_RA363_17mai_1974_009
BySt2008_07_RA363_17mai_1976_001.jpg
Foto: Rogalands Avis / Stavanger Byarkiv, BySt2008_07_RA363_17mai_1976_001

Leave a Reply