Feiring i mange farger

Grunnlovsjubileum-logo

Utover 1980- og 1990-tallet fortsatte gamle tradisjoner samtidig som nye ble innført. Byen fikk en stadig mer mangfoldig befolkning, noe den internasjonale feiringen i Bjergsted er et eksempel på. Russens tilstedeværelse bar nok i økende grad preg av fest og en mer løssluppen feiring, men russetogene var fortsatt arena for spissformuleringer og samtidskommentarer.

BySt2008_07_RA426_nasjonaldagen_1992_001.jpg
Foto: Rogalands Avis / Stavanger Byarkiv, BySt2008_07_RA426_nasjonaldagen_1992_001
BySt2008_07_RA426_nasjonaldagen_1992_002.jpg
Foto: Rogalands Avis / Stavanger Byarkiv, BySt2008_07_RA426_nasjonaldagen_1992_002
BySt2008_07_Un_Høytider_17mai_1995_002.jpg
Foto: Alfred Aase, Rogalands Avis / Stavanger Byarkiv, BySt2008_07_Un_Høytider_17mai_1995_002

Leave a Reply