1930 og Nansens død

Grunnlovsjubileum-logo

Da Fridtjof Nansen i 1930 døde ble det av Stortinget bestemt at alle offentlige bygninger skulle flagge på halv stang under 17.mai. Dette sier noe om hvilken posisjon Nansen hadde blant den norske befolkningen på denne tiden. Flaggingen på halv stang fant vel å merke kun sted mellom kl. 13 og kl. 15. Dette har verken hendt før eller siden.

Nansen ble begravet 17.mai 1930.

17. mai
Foto: Hans Henriksen, / Stavanger Byarkiv, BySt1989_09_830

Leave a Reply