Tusenårsstedet

Tusenårssted

I 1999 ble Torget og indre del av Vågen kåret til Stavangers Tusenårssted. Torgområdet var på denne tiden temmelig nedslitt, og Stavanger kommune holdt derfor en idékonkurranse om ny utforming av området. 1. nyttårsdag 2000 ble grunnsteinen for det nye torget lagt ned, og resultatet av arkitektkonkurransen offentliggjort.

Førstepremieutkastet var “Piazza Siddisi” fra arkitektfirmaet Arkitektskap AS. Et av hovedmomentene i planen vår å gjenskape den store, åpne og skrånende flaten som Torget utgjorde før trafikkomleggingene og ombyggingene av Torget på 1960-tallet.

Oppgraderingen av Torget ble fullført i 2008 i forbindelse med at Stavanger var kulturhovedstad. Hele Tusenårsstedet ble ferdigstilt i 2009.

Leave a Reply