Torvebryggen

Arkivdagen 2012 "Møteplasser"

Torvebryggen

Torvebryggen, eller torgebrygga, var byens mest sentrale, offentlige brygge fram til de store havneutbyggingene på slutten av 1800-tallet. Her har det vært bryggeanlegg siden middelalderen. Fram til reformasjonen i 1537 hadde Stavanger-biskopen trolig også brygge her med tilhørende sjøhus. Etter reformasjonen fikk biskopen nytt bryggeanlegg i Østervåg.

Bryggen er omtalt allerede fra 1685, da den ble ombygd i forbindelse med kong Christian Vs kongebesøk i Stavanger.

I 1860-årene ble det gamle bryggeanlegget i tre erstattet av en mer solid steinbrygge. Bryggen var utstyrt med flaggstenger og gasslykter. Ved offisielle anledninger, som kongebesøk, ble bryggen pyntet og brukt som honnørbrygge.

Men først og fremst ble bryggen brukt av fiskefartøyer og andre som skulle levere varer til Torget. Her var møteplass mellom fiskere, handlere og byborgere.

I forbindelse med kaiutvidelsene etter 1900 ble torvebryggen innlemmet i kaianlegget.

Torget og Vågen på 1880-tallet
Foto: Carl Johan Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt003_112
BySt1983_11_117.jpg
Foto: Ukjent fotograf / Stavanger Byarkiv, BySt1983_11_117

Leave a Reply