Stavanger sykehus

Det gamle sykehuset, som i dag er administrasjonslokaler for Rogalands Fylkeskommune, ble reist i flere omganger. Byggingen av nytt sykehus ble vedtatt i bystyret i 1893 og første del kunne innvies i 1897. Hartvig Sverdrup Eckhoffs tyskinspirerte historismestil ble retningsgivende for alle senere påbygg, slik vi ser på tegningene som her presenteres. Både Stadsingeniør Andreas Saxegaard og stadskonduktør Michael Eckhoff bidro med forslag til påbygg og fasadeendringer tidlig på 1900-tallet. Også eksterne arkitekter ble hyret inn, som Victor Nordan fra Kristiania, landets fremste sykehusarkitekt i sin tid. Byggearbeidet etter hans tegninger ble igangsatt i 1916, men ikke fullført før i 1932, grunnet økonomiske problemer.

Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - Portner/forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - Portner/forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - Portner/forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - Portner/forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - ØkonomibygningenArkitekttegning av Stavanger sykehus - ØkonomibygningenArkitekttegning av Stavanger sykehus - portner og forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - portner og forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - portner og forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - portner og forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - Sykehus for Stavanger by

Leave a Reply