Om skattetakseringskort

I flere år ble boligenes takstverdi ført på egne takseringskort. Disse dannet grunnlaget for kommunens innkreving av skatt på eiendom. Kortene viser ikke bare navn på eier og boligens verdi, men også byggeår (så fremt huset ble oppført etter 1912), i tillegg til evt. påbygg eller utskillelser av eiendommen. Skattetakstkortene er således et nyttig supplement til deg som er på jakt etter historikken til huset ditt.

Vi har digitalisert samtlige av disse takseringskortene og lagt dem ut alfabetisk etter gatenavn her. Alle gatenummer er samlet i ett dokument for hver gate.

Vær oppmerksom på at kortene kun inneholder adresser som befant seg innenfor de gamle kommunegrensene før sammenslåingen med Madla og Hetland i 1965. Informasjonen på kortene går heller ikke lenger fram enn til tidlig 1960-tall. For oppdatert eiendomsinformasjon henviser vi til byggesaksmappene som du kan få innsyn i ved å henvende deg til Stavanger kommunes servicetorg i Olav Kyrres gate 23 (tlf. 51 50 70 90)

Leave a Reply