Nasjonal Samling

Arkivdagen 2012 "Møteplasser"

NS-byen

Den sterke politiske polariseringen preget byen i hele mellomkrigstiden, og var nok en medvirkende årsak til at Nasjonal Samling fikk hele 12,1 prosent av stemmene ved valget i 1934. Landsgjennomsnittet for byene var 2,8 prosent.

Høyre hadde styrt byen gjennom hele 1920-tallet og måtte nå betale den politiske prisen for krisetidene. Fra talerstolen på torget lovet NS handling og ikke minst en uforsonlig front overfor sosialistene.

På talerstolen på bildet under ser vi Gulbrand Lunde, som sammen med dr. Halvor Næs sto fram som de første lederne for det nye nasjonale partiet i byen. Lunde, som under okkupasjonen ble Quislings propagandaminister, tok mål av seg å omvende hele byen.

Ved valget i 1936 sank oppslutningen til 3,5 prosent, og ved kommunevalget i 1937 stilte ikke Nasjonal Samling med liste. NS gjenoppstod under krigen.

BySt1989_09_191.jpg
Foto: Hans Henriksen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_09_191
BySt1989_09_190.jpg

Foto: Hans Henriksen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_09_190

Under okkupasjonen holdt Nasjonal Samling samlinger, taler og opptog på torget. Her fra et opptog med uniformer og flagg.

Hirden marsjerer opp Kongsgårdbakken ved torget
Foto: Sverre Strand / Stavanger Byarkiv, BySt1989_11_614_009

Leave a Reply