Martha M. Persen

BySt1986_1_367.jpg
Foto: Carl Johan Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1986_1_367

Martha Mortensen Persen (født 1860 i Stavanger, død 1943) var en av de seks første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Stavanger i 1901. Hun representerte de Konservative og Moderate.

Martha M. Persen ble født i Stavanger i 1860. Hun var gift med skipsfører Gabriel Persen, som senere startet eget hønseri og fjærkreavl, sannsynligvis fra Paradis 2 som var deres bopel. Martha Persen var privatpraktiserende lege med kontor i Kongsgaten. De hadde ingen barn.

I Stavanger ved valget i 1901 var det en borgerlig fellesliste med representanter for det konservative og moderate parti. Fru dr. Martha Persen som hun gjerne ble omtalt, hørte til de Moderate. Et særmerke for henne var at hun var aktiv både innen kristelig arbeid, sosialt arbeid og avholdsarbeid. Hun var blant annet stifter/leder av Det Hvite Kors, styremedlem i den private institusjonen, Stavanger Kvinne- og Spebarnshjem, i 1910 og styremedlem i Stavanger Totalavholdsforening i 1912. I regi av Norsk Kvinneråd deltok hun også i opplysningsvirksomhet om kvinnens stilling i hjemmet. Hun holdt blant annet en serie «anatomiske foredrag» der kun kvinner hadde adgang. Serien gikk over sju kvelder og vakte stor interesse med gjennomsnittlig ca. 300 fremmøtte.

Leave a Reply