Malene Tjensvold

Stemmerettsjubileet 1913-2013 logo

Malene Tjensvold
Foto: Carl Johan Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1986_1_385

Malene Tjensvold (født 26. desember 1855 i Stavanger, død 29. juli 1942) var en av de seks første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Stavanger i 1901. Hun representerte Avholdspartiet. Tjensvold var også svært engasjert i kristelig arbeid.

Malene Tjensvold ble født i Stavanger i 1855. Hun giftet seg med dampskipsfører Lars Tjensvold i 1880. Familien hadde tilknytning både til Østervåg og Vikedalsgaten. Med unntak av to år i Amerika bodde hun hele sitt liv i Stavanger. Malene ble enke i 1904. Ved folketellingen i 1910 bodde hun i Kannik gate 27 sammen med sine tre yngste barn, og hadde i tillegg et par losjerende boende hos seg

Leave a Reply