Kuriosa

I Byarkitektens arkiv finnes også tegninger fra en del mindre og  kuriøse prosjekter. Her serveres et lite utvalg inndelt etter kategori.

Byhaugrestauranten

Byparken og paviljongen

Observatorium

Offentlige toaletter

Sykehus i Hillevåg

Utstillingsmontre

Vakthus for sjåfører

Vanningsplass

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close