Krig og okkupasjon

Arkivdagen 2012 "Møteplasser"

Hitler-tenner

Under krigen satte tyskerne opp tanksperringer på torget. Atlanterhavsvollen og «Festung Norwegen» skulle stå imot en eventuell engelsk invasjon. Tanksperringene hadde likhetstrekk med tenner, og ble snart kalt for «Hitler-tenner» på folkemunne.

BySt1989_11_669_052.jpg
Foto: Sverre Strand / Stavanger Byarkiv, BySt1989_11_669_052
BySt1989_11_614_009.jpg
Foto: Sverre Strand / Stavanger Byarkiv, BySt1989_11_614_008

Leave a Reply