Ella Kielland

Stemmerettsjubileet 1913-2013 logo

Ella Kielland
Foto: Carl Johan Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1986_1_366

Henrikke Gabrielle “Ella” Kielland (født 12. mai 1863 i Stavanger, død 7. november 1939) var en av de seks første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Stavanger i 1901. Hun representerte de Konservative og Moderate.

Ella Kielland ble født i Stavanger i 1863. Hun var datter av kjøpmann Enok Rønneberg (1826-1908) og Henriche Jondahl (1832-1912). I 1884 giftet hun seg med Caspar Kruse Kielland (1852-1934) som drev boktrykkeri, avis og forlag i byen.

I Stavanger ved valget i 1901 var det en borgerlig fellesliste med representanter for det konservative og det moderate parti. Ella Kielland hørte til de Konservative. Til sammen fire kvinner ble valgt inn i bystyret fra denne listen. Ella Kielland meldte seg inn i Kvinnesaksforeningen i 1903.

Leave a Reply