Ekspansjon

Arkivdagen 2012 "Møteplasser"

Fra 500 til 5000 m²

Byens møteplass var Torget med vannpost og handel. Før 1850 var Torget ganske lite og trangt. Det var formet som en liten åpen plass og en allmenning som førte ned til en trebrygge, torvebryggen.

Fra 1850-årene begynte myndighetene å ekspropriere bygninger og tomter omkring Torget. Ved siden av å gi plass til en stadig økende torghandel, skulle det åpne torget også fungere som en brannhindring, og avverge en eventuell storbrann i å spre seg til begge sider av Vågen.

Fra 1850 til 1900 ble torgets areal tidoblet fra i overkant av 500 m² til 5 000 m².

BySt003_122.jpg
Foto: Ukjent fotograf / Stavanger Byarkiv, BySt003_122
BySt1984_2_1000.jpg
Foto: Hakon Johannessen / Stavanger Byarkiv, BySt1984_2_1000

Leave a Reply