Eiganes krematorium

De første utkast til nytt kapell på Eiganes gravlund var det Stadsarkitekt Johs TH. Westbye som tegnet i 1916. De endelige tegningene ble utført av Erik Erga. Tomt til kapellet ble innkjøpt allerede i 1907 og den ferdige bygningen ble innviet i 1919. Bygningen i stein er formet som en basilika. I 1921 ble det oppmurt et klokketårn på gravlundens høyeste punkt. Dette ble senere innlemmet i krematoriet som ble oppført under andre verdenskrig.

Her følger noen tegninger, de fleste av dem signert Erling Nielsen/Sigrid Buch.

Arkitekttegning av Krematoriet - Lagård  gravlundArkitekttegning av Krematoriet - Lagård Eiganes gravlundArkitekttegning av Krematoriet - Eiganes gravlundArkitekttegning av Krematoriet - Eiganes gravlundArkitekttegning av Krematoriet - Eiganes gravlundArkitekttegning av Krematoriet - Eiganes gravlundArkitekttegning av Krematoriet - Eiganes gravlundArkitekttegning av Krematoriet - Eiganes gravlundArkitekttegning av Krematoriet - Eiganes gravlund

Leave a Reply