Byutvidelser

Stavanger kommune har blitt utvidet en rekke ganger. Første byutvidelse skjedde i 1848, og den siste i 1965 da kommunene Hetland og Madla ble slått sammen med Stavanger fra 1. januar.

1.januar 1849

1.januar 1867

1.januar 1879

1.januar 1906

1.januar 1924

1.januar 1965

2018?

Kart over Stavanger 1989

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close