Byens offentlige brønn

Arkivdagen 2012 "Møteplasser"

Byens første offentlige brønn

Byens første, og i mange år eneste, offentlige brønn lå på Torget. Her ble det hentet vann til de private husholdningen. Brønnen sørget også for friskt vann til de mange skipene som ankret opp i Vågen. Brønnen sto utenfor Mortvedthuset og gikk av den grunn under navnet «Mortepumpen».

Utover 1800-tallet ettersom folketallet økte gikk brønnen oftere tom for vann. I 1845 var derfor tiden kommet for å foreta en utvidelse av brønnen, slik at den kunne dekke det behovet for vann som til en hver tid fantes. Dette var også viktig i forbindelse med mulige branner. I tilfelle en bybrann måtte brønnen alltid ha godt med vann. Brønnen på Torget ble utvidet og det ble bygget ny brannbrønn i Kleivå. Brønnen på Torget ble utvidet både i diameter og dybden og utstyrt med ny pumpe. Arbeidet kom på hele 149 spesidaler og 18 skilling, som var nesten tre ganger hva formannskapet hadde bevilget.

Vannhentingen på Torget førte mange mennesker dit i løpet av dagen. Nyheter og sladder ble utvekslet ved brønnen. Den ble en møteplass, og ikke bare et sted man hentet vann.

Nedenfor brønnen lå det også en fontene. Fontenen, som man kan se på bildet under, ble gitt av et engelsk firma som takk for at de fikk levere rør til byens vannverk. Den ble oppsatt i 1860-årene. Etter en noe omflakkende liv, pryder den i dag plassen foran Rosenkildehuset.

BySt1983_11_014.jpg
Foto: Carl Johan Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1983_11_014

One thought on “Byens offentlige brønn

  1. Iflg. opplysninger som er skrevet i Stavanger Cicerone ble det betalt 1000 Speciedaler for fontenen.

Leave a Reply