Brannvakt & Hotell du Nord

Den gamle brannvakten i Kongsgata 6, tok i bruk lokalene til tidligere Hotell du Nord som ble tilbudt kommunen for den nette sum av kr. 6000 i 1882. Fram til da hadde brannvesenet holdt til i den gamle Mariakirken like over veien for hotellet. I anledning overtakelsen måtte derimot den gamle Mariakirken rives. Hotellet måtte imidlertid bygges om for å tilrettelegges brannvesenets bruk, noe man kan se av tegningene her.

Arkitekttegning av brannstasjon i Kongsgata 6Arkitekttegning av brannstasjon i Kongsgata 6Arkitekttegning av brannstasjon i Kongsgata 6Arkitekttegning av brannstasjon i Kongsgata 6Arkitekttegning av brannstasjon i Kongsgata 6Arkitekttegning av brannstasjon i Kongsgata 6Arkitekttegning av brannstasjon i Kongsgata 6

 

Leave a Reply