Arkitektarkiv

Tegningsarkivene etter tre av Stavangers mest sentrale arkitekter ble i 2013 digitalisert med støtte fra Norsk kulturråd. Her følger en utstilling hvor vi presenterer et utvalg av tegningene etter Lars Storhaug, Michael Slettebø og Stavangers første kvinnelige arkitekt, Sigrid Buch.

Lars Storhaug

Michael Slettebø

Sigrid Buch

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close