Anna M. Hansen

Stemmerettsjubileet 1913-2013 logo

Anne Hansen
Foto: Carl Johan Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1986_1_369

Anna Malena Hansen (1866-1936) var en av de seks første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Stavanger i 1901. Hun representerte de Konservative og Moderate.

Anna M. Hansen ble født i Skudenes i 1866. Hun var gift med lokomotivfører og handelsmann Bernhard Hansen, født 1865 i Egersund. Ved folketellingen i 1910 var familien var bosatt i Øvre Strandgate 34, hadde sju barn og en tjenestepike.

I Stavanger ved valget i 1901 var det en borgerlig fellesliste med representanter for det konservative og det moderate parti. Anna M. Hansen ble valgt inn fra de Konservative. Til sammen fire kvinner ble valgt inn i bystyret på denne listen.

Anna M. Hansen var også medlem i Sanitetsforeningen.

Leave a Reply