1. mai

Arkivdagen 2012 "Møteplasser"

1. mai – Arbeidernes dag

Den internasjonale arbeiderkongressen møttes i Paris i 1889 for å stifte Den annen Internasjonale. Etter forslag fra de fagorganiserte i USA ble 1. mai vedtatt som demonstrasjonsdag, fordi 1. mai 1886 markerte begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av åtte timers arbeidsdag i USA. Disse hendelsene minnes i dag som første mai eller arbeidernes dag i de fleste industrialiserte land. Fra Norge deltok Carl Jeppesen, som sørget for at denne dagen ble valgt også her hjemme. I Norge ble dagen første gang feiret i 1890 som arbeidernes egen kamp- og festdag. Aldri tidligere hadde arbeidere over hele Europa samlet seg på samme dag til en mønstring for felles krav.

Fram til 1919 var kravet om en lovfestet normalarbeidsdag på 8 timer 1. mai-feiringens fremste krav. Kravets popularitet lå i at det både var et konkret krav om kortere arbeidstid og et symbolsk krav, slagkraftig formulert i den berømte tredelingen «8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile», slik det sto på det første norske 1. mai-merket fra 1892. Formannskapet i Stavanger vedtok i 1910 at 1. mai skulle bli kommunal flaggdag. Først i 1935 ble samme gjort gjeldene for hele landet, og i 1947 anerkjente Stortinget 1. mai som offentlig høytidsdag.

Helt fra første stund var 1. mai-dagen på samme tid en festdag, en kampdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke. På torget mønstret arbeiderbevegelsen under musikk, faner og flagg, for å feire dagen og for å demonstrere for sine krav. Fanene var fagforeningenes viktigste samlingsmerke, ikke minst fagforeningsfanene. Disse har dermed alltid vært et særegent innslag i 1. mai-toget.

Stavanger Transportarbeiderforening på Torget 1. mai
Foto: Ukjent fotograf / Stavanger Byarkiv, BySt1983_11_119
BySt1989_04_0544.jpg
Foto: Gard Paulsen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_04_0544
BySt1989_04_1265_14.jpg
Foto: Gard Paulsen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_04_1265_14
BySt1989_04_1265.jpg
Foto: Gard Paulsen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_04_1265

Leave a Reply