Folketellinger 1903 – 1916

Byens gater er i disse protokollene inndelt etter de tre menighetene Domkirken, St. Johannes og St. Petri. Gatene er oppført alfabetisk innen den enkelte menighet.

Folketelling 1903

Folketelling 1904

Folketelling 1905

Folketelling 1906

Folketelling 1907

Folketelling 1908

Folketelling 1909

Folketelling 1910

Folketelling 1911

Folketelling 1912

Folketelling 1913

Folketelling 1914

Folketelling 1915

Folketelling 1916

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close